SUCCESS-project

SUCCESS

Het Europese project SUCCESS Sustainable Urban Consolidation CentrES for Construction stelt zich tot doel groene, efficiënte oplossingen te bestuderen, ontwikkelen en testen voor diverse problemen in verband met de logistiek van de toeleveringsketen en het vervoer van materiaal in stedelijke gebieden. Het wordt gefinancierd door het programma Horizon 2020 en maakt deel uit van het initiatief CIVITAS.

Door het uitdijen van de Europese steden en de groei van de stedelijke bevolking in de laatste jaren is er nood aan steeds beter aangepaste gebouwen en infrastructuren. Maar de transportkosten en talloze negatieve gevolgen van een inefficiënte logistiek zouden de initiatieven om deze behoeften te vervullen wel eens stokken in de wielen kunnen steken. Daarom zal SUCCESS deze problemen analyseren en werken aan oplossingen door de invloed te onderzoeken van centra voor het beheer van de bevoorradingsketen en consolidatie in de bouw (CCC). Zo hoopt het project actieplannen uit te werken voor de verwezenlijking van een duurzame bevoorradingsketen in een stedelijke omgeving.

London Construction Consolidation Center

Le London Construction Consolidation Center

Londoens consolidatiecentrum voor de bouw (LCCC). Het hoofddoel van LCCC is om een efficiëntere methode te ontwikkelen voor de levering van bouwmaterialen en uitrusting aan werven in het centrum van Londen. Verder bieden ze aannemers ruimte ter beschikking voor het maken van maquettes en kwalitatieve stalen en voor hun off-site vervaardiging.

Maar de logistieke steun van LCCC gaat nog een stap verder. Verschillende aannemers die in Londen opereren, hebben geconstateerd dat ze deze infrastructuur ook kunnen benutten als een levensvatbare Londense opslagplaats, waar ze materialen tijdelijk kunnen stockeren en een beroep kunnen doen op hun FORS Gold-vloot voor het verdere transport.

BOUWHUB Amsterdam

BOUWHUB Amsterdam

In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam stijgt het belang van een slimme bevoorrading van bouwwerven. Bouwhub Amsterdam denkt grondig na over alle logistieke stromen in en rond werven. Het is de bedoeling om files, vertragingen, nutteloze transporten en gevaarlijke situaties te vermijden.

De klimaatdoelstellingen en een wereldwijde verstedelijking hebben tot gevolg dat we voertuigbewegingen en de eraan gelinkte uitstoot anders moeten aanpakken. In dit kader heeft de stad Amsterdam het Green Deal ZES ondertekend. Dit betekent dat tegen 2025 alle gemotoriseerde voertuigen in de stadscentra emissievrij moeten zijn.

Bouwhub Amsterdam is een duurzaam initiatief voor minder vrachtwagens in de stad. Op die manier dragen we bij aan een schonere toekomst door de uitstoot te verminderen.

Andere voorbeelden…

Site Locatie
Hammarby Stockholm
Old LCCC London
New LCCC London
The Nine Elms London
Sainsbury’s Park Royal London
London Construction Link London (Port of Tilbury)
Wembley CCC Wembley (London)
Premier Carriers CCCs Bow and Barking (London)
Lightwood CCC Essex (London)
DHL Barking Barking (London)
Avondale CCC London
CSB Logistics CCC London Charlton
Wincanton Greenford CCC Middlesex (London)
Postdamer Platz Consolidation Center Berlin

Deel dit verhaal, kies uw platform!