Doel van het project

Het einddoel van het project Brussels Construction Consolidation Centre is de oprichting van een logistiek platform voor de consolidatie van materiaalaanvoer, waarvan Brusselse werven kunnen gebruikmaken. Om dit te bereiken zal BCCC de exploitatie van een dergelijk consolidatiecentrum én zijn cloudoplossing uittesten. Daarnaast zullen ze de sociale impact (op het vlak van mobiliteit, economie, milieu en maatschappij) en de toegevoegde waarde voor de bevoorradingsketen van werven meten. Verschillende werven van uiteenlopende omvang en type vormen, samen met de fysieke en digitale platformen voor consolidatie van materiaalstromen, de testomgeving voor de geconsolideerde bevoorradingsmethoden.

Wat is BCCC?

Het BCCC of Brussels Construction Consolidation Center is een logistiek platform dat is opgericht om de betrouwbaarheid en efficiëntie van de toeleveringsketen voor werven te verbeteren. Het is een nieuwe speler in de logistieke sector die zich binnen de keten tussen de leveranciers (handelaars en producenten) en de werven situeert.

Scheme CCC
Construction Consolidation Center
Construction Consolidation Center

Locatie

Waarom BCCC?

Vastgestelde problemen

 • Bevoorrading van de werf (externe logistiek)
  • Stiptheid van de leveringen
  • Gelijktijdige leveringen
  • Te veel vrachtwagens
  • Lege of halfvolle vrachtwagens
  • Vrachtwagens die niet geschikt zijn voor de omgeving van de werf
  • Beschadigde materialen
  • Onvolledige of verkeerde leveringen
 • Bevoorrading van de werkplek (interne logistiek)
  • Te grote voorraad ter plaatse
  • “Wilde” opslag
  • Bezetting van de kraan
  • Wachttijden

Oorzaken

 • Geen analyse van de materiaalstroom / Geen voorbereiding
 • Geen collaboratieve planning van de leveringen (hoofdaannemer + onderaannemers + leveranciers)
 • Geen kraanplanning
 • Slechte mobiliteit (bereikbaarheid, files, …)
 • Niet-naleving van de levertijden
 • Slechte communicatie op de werf
 • Slechte communicatie leverancier / transportbedrijf
 • Menselijke factor (schrik voor materiaaltekort)
 • Verlies van informatie (adres, toegangsplan, …)

Gevolgen

 • Op economisch vlak
  • Kost van opslag ter plaatse
   • Slecht beheer
   • Verplaatsingen
   • Beschadiging
   • Diefstal
  • Kost van wachtende vrachtwagens
  • Kost van wachtende arbeiders (hoofd- en onderaannemers)
 • Op milieuvlak
  • Geluidsoverlast
  • File
  • Luchtvervuiling
  • Gevaarlijke situaties
  • Stress

Oplossingen

Om deze problemen en hun economische en ecologische gevolgen grondig aan te pakken heeft het BCCC als missie om de oorzaken weg te werken. Hiertoe wordt een pakket van diensten aangeboden:

 • Consolidatie van materialen → Minder vrachtwagens
 • Beveiligde opslag op maximum 30′ van de werf → Beveiliging van materialen en betere naleving van de levertijden
 • Quality check → Controle van de leveringen voor ze naar de werf worden gebracht
 • ‘Just In Time/Just In Place’-leveringen → minder opslag op de werf en minder gebruik van de kraan voor laden en lossen
 • Reverse logistic en massificatie → minder lege vrachtwagens en hergebruik van ongebruikte materialen
 • Logistic Manager → medewerkers die de volledige werflogistiek centraliseren voor meer efficiëntie
 • Digitaal platform voor planning en opvolging van leveringen → betere planning (leveringen + kraan) en efficiëntere communicatie tussen de verschillende partijen (aannemers, onderaannemers, leveranciers, transportbedrijven)
 • Kitting → BCCC stelt kits samen van apart geleverde materialen en levert die ter plaatse

Deel dit verhaal, kies uw platform!